Vilkår for bruk

De juridiske vilkårene for bruken din når du besøker Cogipas.com.

0. Bakgrunn.

0.1 Brukere av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår for bruk som utgjør bestemmelsene som er funnet nedenfor.

0.2 Vær oppmerksom på at disse bruksbetingelsene kan endres når som helst og kan endres fra tid til annen uten varsel; bør du sjekke denne siden regelmessig.

0.3 Ved å gå inn eller bruke dette nettstedet samtykker du til å være bundet av dette nettstedets vilkår for bruk og andre dokumenter tilgjengelig på eller gjennom https://www.cogipas.com/terms-of-use.

1. Generell.

1.1 Denne avtalen regulerer din bruk av COGIPAS.com Internett-informasjonstjeneste ("Tjenesten"), som drives av 'Nerel Online' ("OPERATOR"). Ytterligere vilkår og betingelser for bruk som gjelder spesifikke områder av tjenesten, kan også legges ut i https://www.cogipas.com/terms-of-use og styrer sammen med denne avtalen din bruk av disse områdene. Denne avtalen, sammen med slike tilleggsvilkår og betingelser, blir referert til som denne "avtalen" i dette dokumentet.

1.2 OPERATOR forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller endre hele eller deler av denne avtalen når som helst, med virkning umiddelbart etter varsel som er publisert på tjenesten. Din fortsatte bruk av tjenesten utgjør din bindende aksept av disse vilkårene, inkludert eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort av OPERATOR. Hvis vilkårene i denne avtalen til enhver tid ikke lenger er akseptable for deg, bør du øyeblikkelig opphøre all bruk av tjenesten.

2. Bruk av innhold.

2.1 Du erkjenner at tjenesten inneholder informasjon, koblinger til, programvare, fotografier, lyd- og videoklipp, grafikk, annet lenker og annet materiale (samlet "innholdet") som er beskyttet av copyright, varemerke eller andre eiendomsrettigheter til OPERATOR eller tredje parter. Alt innhold på tjenesten er opphavsrettsbeskyttet som et kollektivt verk av OPERATOR i henhold til gjeldende lov om opphavsrett. Du samtykker i å overholde ytterligere merknader om opphavsrett, informasjon eller begrensninger i innholdet som er tilgjengelig på eller får tilgang til gjennom tjenesten. Brukere av tjenesten kan bruke innholdet bare til egen personlig, ikke-kommersiell bruk.

2.2 Du kan ikke endre, publisere, overføre, overføre eller selge, reprodusere, lage deriverte verk fra, distribuere, utføre, vise eller på noen måte utnytte noe av innholdet, helt eller delvis, med mindre det uttrykkelig er tillatt i denne avtalen. Innhold som består av nedlastbar programvare kan ikke omvendt konstrueres med mindre det er spesifikt godkjent av eieren av programvarens patent og / eller copyright. Du kan legge ut på Tjenesten alt innhold som eies av deg (for eksempel dine opprinnelige uttalelser), Innhold som du har mottatt uttrykkelig tillatelse fra eieren og Innhold i det offentlige domene. Du påtar deg all risiko og ansvar for å avgjøre om noe innhold er i det offentlige. Du gir OPERATOR rett til å redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke i ethvert medium alt innhold du plasserer på tjenesten uten kompensasjon til deg. Du representerer og garanterer at du er autorisert til å gi alle rettigheter angitt i foregående setning.

2.3 Du kan laste ned eller kopiere innholdet bare for din egen personlige bruk, forutsatt at du opprettholder all copyright og andre merknader som er inneholdt i slikt innhold. Du skal ikke lagre noen vesentlig del av innholdet elektronisk. Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i lov om opphavsrett, er ingen kopiering, lagring, omfordeling eller publisering av noe innhold tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra OPERATOR eller eierne av slikt innhold eller deres autoriserte personer, hvis ikke annet enn OPERATOR. Du kan laste ned fra Tjenesten alt innhold i det offentlige domene for din egen personlige bruk eller for ikke-kommersiell omfordeling.

3. Regler for oppførsel. Du skal ikke legge ut på tjenesten noe innhold som (a) er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, voldelig, trakasserende eller truende, (b) inneholder virus eller andre forurensende eller ødeleggende funksjoner, (c) krenker andres rettigheter, for eksempel Innhold som krenker opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller krenker enhver rett til privatliv eller publisitet, eller (d) på annen måte bryter gjeldende lov. Du skal ikke bruke tjenesten til noe kommersielt formål, for å distribuere reklame eller anmodning om midler eller varer og tjenester eller for å anmode brukere om å bli med i konkurrerende online tjenester.

4. Administrere innhold. OPERATOR ikke og kan ikke gjennomgå innholdet som er lagt ut av brukere på tjenesten og er ikke ansvarlig for slikt innhold. OPERATOR forbeholder seg imidlertid retten til å slette, flytte eller redigere alt innhold (inkludert innhold som er lagt ut i diskusjonsområder) som det, etter eget skjønn, bryter denne avtalen eller på annen måte er uakseptabelt. Du skal være alene ansvarlig for alt innhold som er lagt ut av deg. OPERATOR skal ha rett, men ikke plikten, til å rette opp feil eller mangler i innholdet, slik det kan bestemme etter eget skjønn.

5. Ingen påtegning.

5.1 OPERATOR representerer ikke eller støtter nøyaktigheten eller påliteligheten til innhold som er lagt ut på diskusjonsområder, og du erkjenner at avhengighet av slikt innhold skal være på din eneste risiko. Alt innhold som plasseres på noen diskusjonsområder av brukere, er synspunktene til brukeren som legger ut erklæringen, og representerer ikke visningene til OPERATOR.

5.2 Tjenesten kan inneholde lenker til nettsteder på Internett som eies og drives av tredjeparter (“Eksterne nettsteder”). For å hjelpe deg kan slike lenker til eksterne nettsteder bli utpekt med symbolet »som er inneholdt i hyperkoblingen. Du erkjenner at OPERATOR ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av eller innholdet som ligger på eller gjennom et eksternt nettsted. Du må kontakte nettstedsadministratoren eller webmasteren for disse eksterne nettsteder hvis du er bekymret for slike lenker eller innholdet som finnes på slike eksterne nettsteder.

6. Indemnity. Du samtykker i å skadesløsgjøre, forsvare og holde OPERATOR og dets tilknyttede selskaper, og deres respektive offiserer, direktører, eiere, agenter, informasjonsleverandører og lisensgivere (samlet "OPERATOR-partene") ufarlig fra og mot alle krav, ansvar, tap, kostnader og utgifter (inkludert advokatavgift) pådratt noen OPERATOR-part i forbindelse med bruk eller påstått bruk av tjenesten under passordet ditt av noen person, uansett om du er autorisert eller ikke. OPERATOR forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert annet ellers undergitt erstatning fra deg, og i slike tilfeller samtykker du til å samarbeide med OPERATORs forsvar av et slikt krav.

7. Oppsigelse av tjenesten. OPERATOR forbeholder seg retten til etter eget skjønn å begrense, innstille eller avslutte din tilgang til hele eller deler av tjenesten, inkludert de interaktive områdene, når som helst av noen grunn uten forhåndsvarsel eller ansvar. OPERATOR kan når som helst endre, avbryte eller avbryte hele eller deler av tjenesten, inkludert tilgjengeligheten av noen funksjoner, database eller innhold (inkludert de interaktive områdene), uten forhåndsvarsel eller ansvar.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER; ANSVARSBEGRENSNING.

8.1 IKKE OPERATØR ELLER NOEN LEVERANDØR AV INNHOLD TIL TREDJEPART ELLER Hennes respektive agenter garanterer at tjenesten vil være uinstruert eller feilfri; Heller ikke operatør, noen tredjeparts innholdsleverandør, eller deres respektive agenter gir noen garantier med hensyn til resultatene som skal oppnås fra bruk av tjenesten eller innholdet. Tjenesten og innholdet distribueres på et "SOM ER, SOM TILGJENGELIG" GRUNNLEGG. INGEN AV OPERATØR, TREDJEPART
INNHOLDSVERDIERE OG DETTE RESPEKTIVE AGENTER GJØR GARANTIER FOR NOEN SIKT, HVIS UTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER TITEL ELLER IMPLISERT GARANTIER FOR MERCHANTABILITY ELLER FITNESS FOR EN PARTS, ELLER KONTAKT MED TJENESTE ANSVAR, TJENESTER SELGT GJENNOM TJENESTEN. INGEN operatør eller noen tredjeparts innholdsleverandør gir garantier som noen filer er tilgjengelige for nedlasting gjennom tjenesten vil være fri for virusser eller lignende forurensning eller ødeleggende funksjoner. DU ER UTRYKKIG enig i at hele risikoen for kvaliteten og ytelsen til tjenesten og nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet antas utelukkende av deg.

8.2 INGEN operatør, noen tredjeparts innholdsleverandør eller deres respektive agenter skal være ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller konsekvente skader som oppstår ut fra bruken av eller manglende evne til å bruke tjenesten, til og med hvis noen av dem har vært involvert AV SUKKELIGE SKADER.

8.3 NOEN STATER OG JURISDISKJONER Tillater ikke utelukkelse av implisitte garantier eller begrensning av ansvar for tilfeldige eller konsekvente skader, så de ovenfor nevnte begrensningene eller unntakene kan ikke gjelde deg. I SOM JURISDIKKSJONER, skal operatørens ansvar, tredjeparts innholdsleverandører og deres respektive agenter være begrenset til det største omfanget som er tillatt av loven.

9. Bokmerker. Bokmerke til en side på nettstedet der alle advarselssider og / eller vilkår og betingelser blir forbigått, skal utgjøre en implisitt aksept av vilkårene og betingelsene her.

10. Personvern og personlig informasjon. For informasjon om operatørens databeskyttelsespraksis, vennligst les COGIPAS.com personvernregler på https://www.cogipas.com/privacy-policy. Denne policyen forklarer hvordan OPERATOR behandler din personlige informasjon (om noen) og beskytter personvernet ditt når du bruker tjenesten.

11. Om copyright. COGIPAS.com kan ikke over-understreke at vi ikke på noen måte godkjenner uautorisert skanning, kopiering, besittelse, innsamling, handel eller distribusjon av copyright materiale. Mennesker og organisasjoner bruker mye tid og penger på design, publisering og produksjon av arbeidet sitt. Følgelig har de rett til å hevde kontroll over uautorisert bruk av copyright-materiale og håndheve overholdelse av lovene om opphavsrett. Dessverre er det mange internettbrukere som ikke er klar over at de kan bryte lovene om opphavsrett når de legger ut, kopierer, laster ned og / eller distribuerer copyright materiale. Med mindre du har fått autorisasjon fra den faktiske opphavsretten eller varemerkeinnehaveren til å gjøre det, må du forstå at handlingene dine kan være et brudd på opphavsrettsloven.

12. Diverse. Denne avtalen skal tolkes i samsvar med lovene i GRENADA, og partene samtykker ugjenkallelig for å innføre handlinger for å håndheve denne avtalen ved domstolene i St George's, GRENADA. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til innholdet heri, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom partene med hensyn til slikt emne. Hvis det foreligger inkonsekvens mellom vilkårene i denne avtalen og eventuelle tilleggsvilkår som er lagt ut på tjenesten, skal slike vilkår tolkes som å eliminere eventuell inkonsekvens, hvis mulig, og ellers skal tilleggsvilkårene kontrollere. Avsnitt 2, 3, 7 og 8 skal overleve enhver oppsigelse av denne avtalen så vel som andre bestemmelser som etter deres vilkår eller mening er ment å overleve.

revidert: November 2018